Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới tại Bình Triều

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới ở xã Bình Triều đã đạt được những kết quả tích cực. Có được thành công đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Khối Dân vận với chính quyền và Măt trận các đoàn thể trong việc thực hiện tốt công tác dân vận, khơi dậy sức mạnh, sự đoàn kết chung tay xây dựng Nông thôn mới của người dân.

      Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian quan thực hiện sự chỉ đạo của Ban Dân vận huyện ủy, BTV đảng ủy Khối dân vận Đảng ủy xã Bình Triều đã tích cực trong thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “chung sức xây dựng Nông thôn mới”, thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia các phong trào xây dựng NTM, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại địa phương.
     Để triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “dân vận khéo”, Khối dân vận đảng ủy đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung xây dựng NTM. Theo đó, xây dựng NTM không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành 19 tiêu chí mà phải tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu bền, từ đó giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông suốt cùng thực hiện. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-UBND, ngày 26.7.2016 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Với tiêu chí này, sau khi rà soát và chọn thôn Vân Tây để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của xã. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã phân công cụ thể cho Mặt trận và các đoàn thể trong việc theo dõi từng địa bàn để vận động các hộ gia đình phát quang hành lang các tuyến đường ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, vườn xanh, sạch, đẹp, di dời chuồng trại chăn nuôi ra phía sau nhà. Trong đó, tuyến đường ĐH đoạn qua địa bàn thôn cũng được mở rộng, trong quá trình thi công có 59 hộ dân bị ảnh hưởng cây cối, tường rào, cổng ngõ. Khối dân vận đã tập trung đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến cây cối, tường rào, cổng ngõ để thuận lợi trong quá trình thi công.
     Nhìn lại tiến trình xây dựng Nông thôn mới của xã nhà, phong trào thi đua “Dân vận khéo” bước đầu đạt được được một số kết quả quan trọng với những mô hình sáng tạo, thiết thực, góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy tác dụng được phổ biến, nhân rộng như: “Tổ Dân phòng cựu chiến binh tự quản” của Hội Cựu chiến binh; mô hình “thắp sáng đường quê” của Đoàn thanh niên xã; “tiếng loa an ninh” của Công an; mô hình “CLB gia đình hạnh phúc”, mô hình “thu gom rác thải”, “tổ phụ nữ tiểu thương”, mô hình “Chi hội Phụ nữ kiểu mẫu thực hiện 5 không 3 sạch” của Hội LH Phụ nữ xã, mô hình “CLB dưỡng sinh kinh lạc nhiều thế hệ”, “mô hình thực hiện không rãi vàng mã khi đưa tang” của Hội Người cao tuổi xã…
     Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người dân đã đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia các phong trào làm đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, kênh mương nội đồng, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa... MTTQ và các đoàn thể đã gắn phong trào chung sức XDNTM với các phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị, qua đó thực hiện tốt các tiêu chí được phân công.
     Có thể nói, công tác tuyên truyền vận động trong thời gian đã phát huy được sự “chung sức, chung lòng” của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM. Chính sự hưởng ứng tích cực của nhân dân là tiền đề cho địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM theo lộ trình về đích trong năm 2018.
Đ.C.R

Tin liên quan