Hội nghị Triển khai công văn số 4297/UBND-KTTH ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 30/10/2017, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị Triển khai công văn số 4297/UBND-KTTH ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan của huyện như: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; các chủ phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có địa chỉ thường trú trên địa bàn các xã: Bình Triều, Bình Sa, Bình Giang, Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương, Bình Hải và Bình Nam.

     Được biết, thực hiện ý kiến kết luận của ông Nguyễn Văn Húy – Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tại cuộc họp ngày 12/10/2017, Chi cục Thuế thừa ủy quyền UNBD huyện Thăng Bình đã tổ chức 04 buổi Hội nghị tại Hội trường Chi cục Thuế để trực tiếp triển khai công văn số 4297/UBND-KTTH ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam. Theo công văn số 366/CV-CCT ngày 26/10/2017 của Chi cục Thuế huyện Thăng Bình, các cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức dành cho các chủ phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có địa chỉ thường trú trên từng địa bàn, cụ thể: Lúc 7h30 ngày 01/11/2017 gồm các xã: Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Tú Bình Trung, Bình An và thị trấn Hà Lam; Lúc 7h30 ngày 03/11/2017 gồm các xã: Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Chánh, Bình Phú, Bình Quý và Bình Quế. Sau 03 buổi Hội nghị trên, sẽ tổ chức triển khai lại 01 buổi Hội nghị cho các chủ phương tiện vận tải vì lý do khách quan chưa tham dự các buổi Hội nghị theo giấy mời.