Hội Nông dân Thăng Bình với công cuộc xây dựng nông thôn mới

.

     Xác định rõ vai trò của hội đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, các câu lạc bộ nông dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài, loa phát thanh, Bản tin, trang thông tin điện tử, các hội thi... trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương và công tác hội. Với vai trò của Hội tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong thời gian qua các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng.
      Theo thống kê của Hội Nông dân huyện, 22/22 cơ sở đã đăng ký với Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM xã các tiêu chí đảm nhận thực hiện vận động xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí Hội Nông dân cơ sở đăng ký chủ yếu là: Tiêu chí số 2 (giao thông), Tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), Tiêu chí số 10 (thu nhập), Tiêu chí số 11 (hộ nghèo), Tiêu chí số 13 (hình thức sản xuất), Tiêu chí số 17 (môi trường), Tiêu chí số 19 (An ninh, trật tự xã hội).
     Theo lộ trình đăng ký về đích nông thôn mới của các xã thuộc huyện Thăng Bình, năm 2017 có 4 xã gồm Bình Trị, Bình Trung, Bình Phú, Bình Sa. Đến nay, Hội Nông dân 4 xã trên đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu mình đảm nhận và hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định xã nông thôn mới.