Xã Bình Sa tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới

.

     Căn cứ hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2017 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, cấp huyện; trong các ngày từ 19 đến 24/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa cùng với Ban chỉ đạo-Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 6/6 khu dân cư trong xã.