Tăng cường công tác thu nợ thuế

Bằng các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, đến thời điểm này, Chi cục Thuế huyện đã thu tiền nợ thuế được hơn 48 tỷ đồng, đạt gần 57% kế hoạch. Hiện nay, Chi cục Thuế huyện đang tích cực đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, sớm hoàn thành mục tiêu trong năm 2017.

     Ông Trương Duy Công - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện cho biêt: Thời gian qua, Chi cục Thuế huyện đã kiên quyết thực hiện cưỡng chế phong tỏa tài khoản, cưỡng chế thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng và cưỡng chế thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các doanh nhiệp chay ì trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; qua đó, có 40 doanh nghiệp và 4 hộ kinh doanh đến nộp thuế với số tiền cưỡng chế gần 7,2 tỷ đồng. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp trong 10 tháng qua đã có tác động đến các doanh nghiệp khác trên địa bàn, làm cho các doanh nghiệp chấp hành tốt luật thuế, đến nay, tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 101 tỷ đồng, trong đó thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh thu được gần 50 tỷ đồng. Có được kết quả trên là do trong 10 tháng đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu các khoản thu phát sinh, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Cạnh đó, Chi cục Thuế huyện đã mời các doanh nghiệp chây ì, có số thuế nợ lớn, dài ngày lên làm việc và phải cam kết thời hạn nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Riêng đối với các doanh nghiệp vãng lai, Chi cục Thuế huyện đã thành lập đoàn thu nợ trực tiếp đến các doanh nghiệp nợ thuế ở Quảng Ngãi, thành phố Hà Nội thu nợ và kiên quyết thực hiện công tác cưỡng chế đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng theo cam kết. Cùng với chính sách thuế thay đổi, cơ quan thuế đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chính sách thuế mới, giúp người nộp thuế thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.
      Tuy nhiên, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện cũng gặp phải không ít khó khăn do ý thức chấp hành pháp luật thuế, cũng như việc hợp tác của một số doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước còn nhiều hạn chế, như: chây ì việc nộp thuế, nộp phạt; chiếm dụng tiền thuế nhà nước để mua sắm tài sản; một số doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh tại địa phương nhưng đến địa phương khác kinh doanh nên không liên lạc được. Cạnh đó, một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế; trốn tránh sự kiểm tra, quản lý của cơ quan thuế. Một số doanh nghiệp do đối tác không thanh toán nợ, kể cả phần ngân sách nhà nước chậm thanh toán trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản nên dẫn đến các doanh nghiệp này mất khả năng thanh toán; Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ đã tự giải thể, bỏ khỏi địa chỉ sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế; không làm thủ tục khai báo cho cơ quan thuế; thông báo nợ thuế đã bị gửi trả lại cơ quan thuế, gây khó khăn cho công tác đôn đốc thu nợ thuế.
      Để có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ nay đến cuối năm, ông Trương Duy Công cho biết: Chi cục Thuế huyện sẽ phối hợp với các ngành liên quan để kiểm tra, rà soát các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất, các tổ chức, cá nhân thuê đất nhiều năm nhưng không hoạt động, không nộp tiền thuê đất để nợ đọng kéo dài Tham mưu UBND huyện biện pháp xữ lý thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra và mời các doanh nghiệp, người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt ở các lĩnh vực như: kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản, lĩnh vực đất đai, các khoản phí lệ phí ... lên Chi cục Thuế huyện làm việc để thu hồi nợ kịp thời hoặc đề xuất giải pháp xữ lý. Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện cung cấp thông tin, công khai thông tin những doanh nghiệp chây ì, dây dưa để nợ thuế kéo dài không chấp hành nộp thuế theo thông báo nợ của cơ quan thuế. Thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định Luật quản lý thuế để thu hồi nợ thuế và tiền phạt vào ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì việc nộp thuế, như: phong tỏa tài khoản, xác minh tài sản, đình chỉ sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy phép kinh doanh; UBND các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền, giải thích, vận động đôn đốc thu nợ thuế đối với hộ kinh doanh có trụ sở tại địa phương.
M.T

Tin liên quan