Xây dựng nông thôn mới ở Bình Phú: Nhân dân phấn khởi

Phát động xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2013, đến nay, xã Bình Phú đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đa số người dân trên địa bàn xã thể hiện sự hài lòng đối với kết quả xã dựng NTM của địa phương.

     Cụ ông Trương Trà (84 tuổi), thôn Linh Cang, xã Bình Phú không thể tin rằng có một ngày vùng đất cách mạng với quá nhiều khó khăn, cách trở năm xưa, nay lại thay đổi nhiều đến thế. Nhờ có đường lối chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước mà đời sống của người dân tại đây đã thay đổi hẳn lên, đường sá được nhựa hóa và bê tông hóa tạo nhiều thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Cụ ông Trương Trà phấn khởi cho biết “tui sống từ nhỏ đến chừ mới thấy thay đổi ri đó, thay đổi nhiều lắm, từ năm 2013 thì còn ít chứ bây giờ thì phát triển hơn hẳn”. Toàn thôn Linh Cang, xã Bình Phú có hơn 70 hộ dân. Đầu năm 2017, thôn Linh Cang được chọn để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay, các tiêu chí đã cơ bản hoàn thành tạo sự phấn khởi trong nhân dân. “ Từ khi thôn Linh Cang được chọn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thì mọi người cùng nhau sửa sang lại nhà cửa, vườn tược đẹp hơn trước rất nhiều, tình làng nghĩa xóm cũng thắm thiết hơn” anh Hồ Văn Lộc, thôn Linh Cang vui mừng cho biết.