Người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, huyện Thăng Bình phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Bình Trị, Bình Phú, Bình Trung, Bình Sa, và để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, mặt trận các cấp phải đánh giá đạt kết quả chỉ số hài lòng của người dân. Đây là một trong những điểm mới để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.


Ảnh: Nhân dân thôn Linh Cang (Bình Phú) tham gia bỏ phiếu về sự hài lòng
của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

     Thực hiện Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trực tiếp triển khai, hướng dẫn UBND, Ủy ban MTTQ của 4 xã về thời gian, nội dung, cách thức, quy trình tổ chức thực hiện tại các xã. Theo hướng dẫn Uỷ ban MTTQ huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với UBND, hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất về thời gian, nội dung, cách thức, quy trình tổ chức thực hiện và hướng dẫn các khu dân cư tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
     Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới được tiến hành thực hiện theo 17 câu hỏi tập trung đầy đủ các vấn đề có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, mức huy động xã hội hóa trong nhân dân, sự hài lòng của người dân đối với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới. Theo quy định, đối tượng được lấy ý kiến là đại diện các hộ gia đình trên địa bàn khu dân cư ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới và có trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia lấy ý kiến và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng ở câu hỏi thứ 17 của phiếu hỏi; 16 câu hỏi còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng. Kết quả được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa ở khu dân cư ít nhất 07 ngày và phát trên hệ thống truyền thanh của xã.
     Trong quá trình thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức đi kiểm tra công tác triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại các xã. Theo đóviệc tổ chức lấy ý kiến người dân được thực hiện đúng hướng dẫn, đảm bảo khách quan, minh bạch. Tại các địa phương công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc và UBND trong việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai ở các xóm được quan tâm. Tỷ lệ lấy ý kiến tại mỗi xã trên 60%, riêng xã Bình Phú có trên 68% đại diện hộ dân được lấy ý kiến theo đúng hướng dân của Uỷ ban MTTQ tỉnh. Kết quả, xã Bình Phú đa số đại diện các hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình triển khai xây dựng và về đích xã Nông thôn mới với tỷ lệ hài lòng trên 99%, có 3 thôn là Đức An, Long Hội, Lý Trường tỷ lệ hài lòng 100% ở câu số 17; xã Bình Trị có 97,5% nhân dân hài lòng từ câu 1 đến câu 17; xã Bình Sa có trên 94% và Bình Trung trên 92% người được hỏi trả lời hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
      Số phiếu chưa đồng ý xã đạt chuẩn Nông thôn mới chiếm tỷ lệ thấp. Xã Bình Trung có 25/1.815 phiếu; xã Bình Sa có 9/1.138 phiếu; Bình Trị có 7/1.087 phiếu; Bình Phú có 8/826 phiếu chưa đồng ý xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Ý kiến người dân chưa hài lòng về xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung vào các tiêu chí như: hệ thống giao thông đi lại còn khó khăn, kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; đời sống nhân dân còn khó khăn; môi trường một số nơi còn ô nhiễm, tình hình an ninh trật tự, nạn cờ bạc vẫn còn xảy ra chưa được các ngành chức năng xử lý triệt để, gây bức xúc trong nhân dân… Những ý kiến thu được qua việc lấy ý kiến đã giúp các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đồng thời phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
     Trên cơ sở tổng hợp số phiếu lấy ý kiến người dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh công nhận 4 xã gồm: Bình Trị, Bình Phú, Bình Trung và Bình Sa của huyện Thăng Bình đạt xã Nông thôn mới theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020.
M.T

Tin liên quan