Kết quả 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Bình Trung

Bình Trung là xã vùng trung của huyện Thăng Bình, cách trung tâm hành chính huyện khoảng 10 km về phía Nam. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 1874,96 ha. Hiện nay, dân số toàn xã có 12.525 người, với 3.477 hộ gia đình.

     Năm 2013, khi bắt đầu phát động xây dựng NTM, xã chỉ đạt 03/19 tiêu chí NTM, thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 15,23%; cơ cấu kinh tế của xã: Nông nghiệp 42,2%; CN-TTCN 33,9%; TM-DV 23,9%.
     Trong 05 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài sự quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã và sự đồng thuận cao của toàn dân trong triển khai thực hiện Chương trình, địa phương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện. Sau 5 năm phát động đến nay xã Bình Trung đã đạt được 19/19 tiêu chí NTM, được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
     Sau khi phát động thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, công tác tuyên truyền, vận động được Mặt trận, các hội đoàn thể xã thực hiện bằng nhiều hình thức, đã tạo được có chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện Chương trình, tạo được phong trào thi đua rộng khắp. Từ đó, tích cực hưởng ứng tham gia trên các lĩnh vực, nhất là tham gia góp công làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hiến 10.500 m2 đất, cây cối, di dời 500 mét tường rào, cổng ngõ, đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Đặc biệt là xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu tại tại thôn Kế Xuyên 1. BQL xã tổ chức rà soát, bổ sung Đồ án quy hoạch NTM, Đề án xây dựng xã NTM và Đề án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo từng năm, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo tiêu chí môi trường. Từ nguồn vốn hỗ trợ chương trình về phát triển sản xuất hằng năm, BCĐ xã tập trung hỗ trợ các mô hình như giống, phân, bò cái lai sinh sản, lợn móng cái thuần chủng, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, các hộ dân vùng sản xuất tập trung trên địa bàn xã. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: tổ hợp mây tre đan xuất khẩu, nuôi chim yến và chăn nuôi gia trại của ông Ngô Thanh Phong – Vĩnh Xuân, mô hình kinh tế trang trại, kinh doanh tổng hợp của ông Phùng Văn Thưởng thôn Vĩnh Xuân, trồng nấm rơm của ông Lê Văn Trí ở thôn Trà long, trồng rau sạch của ông Ngô Văn Sự ở thôn Kế Xuyên 1…. Đến nay đã 18 hộ nghèo được hỗ trợ thoát nghèo, tăng thu nhập, ổn định đời sống.Trên địa bàn có 05 HTX duy trì hoạt động và phát huy vai trò của kinh tế tập thể thực hiện liên doanh, liên kết có hiệu quả. CN-TTCN- TMDV từng bước phát triển, trên địa bàn có 4 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động với mức lương bình quân từ 4 triệu đến 6 triệu đồng/người/tháng; Ngoài ra các ngành nghề thủ công của địa phương cũng phát triển mạnh giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Chợ Kế Xuyên được đầu tư xây dựng mới tạo điều kiện cho việc phát triển, lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân. Nhờ đó, năm 2017 thu nhập bình quân/người/năm của xã đạt 31.14 triệu đồng/người/năm, Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,97%. Trong 05 năm qua, địa phương đã xây dựng hoàn thiện các cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, và các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình khác, hệ thống đường giao thông trục xã, trục thôn được bê tông, nhựa hóa 100%; đường ngõ xóm 24,55/33,47km, tỷ lệ 73%; giao thông nội đồng 12,02/17,09 km, tỷ lệ 70%; Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 92,18%. Mạng lưới điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, có 100% hộ dân sử dụng điện an toàn thường xuyên. Cơ sở vật chất các trường học đã được đầu tư xây dựng, đủ chuẩn theo quy định. Cơ sở vật chất văn hóa như: Trung tâm văn hóa xã, 07 nhà văn hóa thôn, khu thể thao được đầu tư xây dựng mới và cải tạo đảm bảo đủ chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Sự nghiệp giáo dục của xã phát triển khá toàn diện, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư đúng mức, chất lượng giáo dục được cải thiện, có 03 trường đạt chuẩn Quốc gia và 01 trường đạt chuẩn về CSVC. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, cơ sở vật chất, thiết bị y tế được đầu tư, đội ngũ y, bác sĩ được chuẩn hóa. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 85,01%. Trạm y tế hằng năm giữ chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì phát động thường xuyên. Chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan có đời sống văn hóa và xã văn hóa được nâng cao. Hàng năm có 93 - 95% gia đình văn hóa; năm 2017 có 7/7 thôn đạt thôn văn hóa, đạt 85,7%; 100% cơ quan có đời sống văn hóa tốt và xã 3 năm liền được công nhận là xã văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên như: Câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ đàn hát dân ca, câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc. Tỷ lệ hộ nghèo đến thời điểm hiện nay của xã là: 3.97%. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đến nay đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo 100% đạt 3 chuẩn, Đảng bộ xã đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Mặt trận Tổ Quốc, các Hội đoàn thể xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, công tác bình đẳng giới và bạo lực gia đình được chú trọng triển khai thực hiện.Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững, tuy trong năm 2016 xảy ra khiếu kiện đông người về di dời chợ Kế Xuyên nhưng đã được giải quyết kịp thời. Trong 5 năm qua đã xây dựng nhiều mô hình như: tiếng mỏ an ninh, thắp sáng đường quê, tổ tự quản về an ninh trật tự, tiếng loa an ninh và thường xuyên phát động các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và “Toàn dân phòng chống tố giác tội phạm” đã góp phần gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
     Được xem là tiêu chí số 20 trong Bộ tiêu chí NTM, địa phương đã chọn thôn Kế Xuyên 1 để tập trung triển khai thực hiện 10 nội dung của Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu song song cùng với thực hiện 19 tiêu chí. Mặc dù thời gian thực hiện ngắn nhưng bước đầu bộ mặt nông thôn của thôn Kế Xuyên 1 đã có chuyển biến rõ nét: Nhà cửa được sắp xếp hợp lý, vườn hộ được chỉnh trang, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; tình trạng ô nhiễm môi trường giảm; an ninh, trật tự bảo đảm; tình làng nghĩa xóm đầm ấm, tương thân tương ái. Cuối năm 2017 được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và là một trong ba khu dân cư được Tỉnh khen thưởng về thành tích trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.
     Với những kết quả đạt được đó, xã Bình Trung đã được UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2017, được tặng Cờ thi đua xuất sắc và tặng thưởng công trình phúc lợi 300 triệu đồng.

Tin liên quan