Ghi nhận từ những hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vừa qua, Đảng ủy các xã Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Phú đã tổ chức thành công hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần cho công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

     Tại các Đảng ủy tổ chức hội thi, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về công tác chỉ đạo và có kế hoạch, thể lệ cụ thể chuyển đến từng chi bộ, từng đội thi trước thời gian thi, do đó về cơ bản, các đội tham gia dự thi đã có sự đầu tư công phu, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong cách tuyên truyền, xây dựng tiểu phẩm, bài thuyết trình sát trọng tâm và các phần thi đã bám sát nội dung của Ban tổ chức hội thi đặt ra qua từng phần thi như: Ở phần thi văn nghệ, các đội đều đã trình bày một tác phẩm âm nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước; phần thi hiểu biết đã giúp các đội tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phần thi thuyết trình giúp thí sinh từng đội tìm hiểu về giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đó thể hiện được kỹ năng thông tin, tuyên truyền qua các hình thức hùng biện, kể chuyện và ở phần thi tiểu phẩm các đội có sự tập dượt, dàn dựng công phu, gắn công việc thường ngày của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan, đơn vị đã được liên hệ sinh động, cụ thể với việc học tập và làm theo gương Bác…

Ảnh: các đội tham gia dự thi tại Hội thi.
     Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá: Qua các hội thi cho thấy nhiều phần thi, tiết mục với nội dung phong phú, hấp dẫn. Mặc dù có những phần thi, nhiều thí sinh mới tham gia lần đầu nhưng đã có nhiều cố gắng, cách thể hiện truyền cảm và thể hiện được tấm lòng kính yêu đối với Bác qua những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được liên hệ sát với thực tiễn cuộc sống. Thông qua hội thi đã góp phần đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, giúp cho từng tập thể, cá nhân phấn đấu làm những việc tốt để hợp thành nhiều việc tốt, trở thành động lực lớn hơn, hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tăng cường sự đoàn kết trong quá trình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Trao thưởng cho đội đạt kết quả tốt tại hội thi.
     Có thể nói, hội thi tại các địa phương như một luồng sinh khí mới, đã cổ vũ, lan tỏa việc học tập và làm theo Bác, là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng; nâng cao phẩm chất chính trị, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan