Tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, du lịch cộng đồng tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình

Ngày 26/7/2018, UBND huyện Thăng Bình phối hợp với Trường Trung cấp văn hóa, nghệ thuật và du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, du lịch cộng đồng cho cán bộ quản lý, cộng đồng dân cư và các hộ dân có điều kiện, nhu cầu tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

     Lớp tập huấn được tổ chức cho gần 50 học viên gồm cán bộ quản lý ở xã, cộng đồng dân cư tại xã Bình Dương. Qua lớp tập huấn, các học viên được giảng viên trao đổi những nội dung như:
     * Chuyên đề 1:
     - Phổ biến kiến thức về du lịch:
     - Một số khái niệm cơ bản về du lịch.
     - Những tác động kinh tế - xã hội – môi trường của du lịch.
     - Thảo luận: Du lịch mang lại gì cho cộng đồng địa phương.
     - Tài nguyên và tình hình hoạt động du lịch tỉnh Quảng Nam.
     * Chuyên đề 2:
     - Loại hình du lịch cộng đồng:
     - Chủ trương của tỉnh Quảng Nam về phát triển du lịch cộng đồng.
     - Thảo luận: Cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch như thế nào?
     - Những việc nên và không nên để phát triển du lịch bền vững.
     * Chuyên đề 3:
     - Cách giao tiếp với khách du lịch:
     - Đặc điểm tâm lý, nhu cầu của khách du lịch.
     - Những khác biệt về văn hóa, ứng xử với khách du lịch quốc tế.
     - Những lưu ý trong giao tiếp với khách du lịch.

Học viên trao đổi các nội dung liên quan đến quy trình xây dựng sản phẩm du lịch
     Mục đích của lớp tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức về du lịch, du lịch cộng đồng, giúp cộng đồng dân cư địa phương tiếp cận các thông tin, cách làm và chia sẽ kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng từ các địa phương lân cận, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, tầm quan trọng và giải pháp xây dựng mối quan hệ với khách du lịch.

Các học viên nhận giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, du lịch cộng đồng

Tin liên quan