Chi bộ thôn Tú Trà, xã Bình Chánh tích cực học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh, chi bộ thôn Tú Trà, xã Bình Chánh đã biết phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển, vững mạnh.

     Thôn Tú Trà hiện có 270 hộ với 945 nhân khẩu và chi bộ có 17 đảng viên, thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp. Ngay sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, chi bộ đã kịp thời quán triệt cho đảng viên trong chi bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo nhân dân trong thôn làm theo lời Bác, noi gương Bác và hình thành ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức vì cộng đồng. Nhờ đó, nhận thức về ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác trong cuộc sống hàng ngày của đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao. Thực hiện lời dạy của Bác, đảng viên là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân, đảng viên trong chi bộ luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào thi đua. Để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động làm theo có hiệu quả, chi bộ thôn Tú Trà đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng để người dân tin tưởng và ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo theo đúng Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 02-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, ngoài việc cung cấp thông tin tình hình thời sự, các chủ trương mới của Đảng, chính sách của Nhà nước đến đảng viên, sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, triển khai, bàn bạc nhiệm vụ tháng tới, chi bộ đã kết luận và xây dựng lập thành 1 cuốn sổ nghị quyết riêng, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, trong quá trình triển khai thực hiện đều chú trọng việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đặc biệt chi bộ thường xuyên đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo Bác của đảng viên, xây dựng sổ đăng ký làm theo Bác, yêu cầu tất cả các đảng viên đều phải đăng ký nội dung làm theo Bác cụ thể gắn với nhiệm vụ của mình, hàng tháng, quý đều nhận xét, đánh giá việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá, phân loại cuối năm …
     Với cách làm đó, chi bộ thôn Tú Trà, xã Bình Chánh đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, nông nghiệp phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng các loại giống cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chăn nuôi được duy trì và phát triển theo hướng kinh tế vườn, gia trại... tăng thu nhập cho người nông dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn hằng năm giảm từ 2015 còn 4,1% xuống còn 3%, cận nghèo từ 3,85 xuống còn còn 2,6% năm 2017, đời sống kinh tế của hộ gia đình trong thôn ngày càng nâng lên. Việc vận động đóng nộp các loại quỹ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, thôn đã vận động được 15 triệu đồng để mua sắm, trang bị đồng nhất các thiết chế văn hóa trong gia đình cho các hộ dân trong toàn thôn như cờ, ảnh Bác, khẩu hiệu..., tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm luôn đạt trên 90%; thôn đạt chuẩn thôn văn hóa 3 năm liền từ 2015 đến 2017.