Tập huấn quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản, di tích

.

     Để công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa dần đi vào nề nếp, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý qua đó giữ gìn lâu dài các giá trị văn hóa của địa phương, sáng ngày 25/12/2018, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thăng Bình phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam tổ chức Tập huấn Quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản, di tích cho hơn 60 học viên là cán bộ phụ trách công tác Văn hóa xã hội, Văn hóa thông tin; Ban quản lý các di tích; Chủ các di tích ở địa phương và các huyện khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tới dự buổi khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Trần Văn Thức - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy– Phó chủ tịch thường trực UBND huyện; đồng chí Hồ Văn Quang – Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh cùng thủ trưởng các cơ quan liên quan.

Quang cảnh lớp tập huấn
     Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến một số văn bản về công tác bảo tồn, tu bổ di tích như: Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH, ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc Hội; Luật số 32/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định 98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định 70 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư 09 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch “Quy định về nội dung Hồ sơ khoa học để xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh”. Cùng với đó, các học viên còn thảo luận, trao đổi và chia sẻ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở địa phương mình, từ đó đề xuất kiến nghị những bất cập trong quy định hiện hành đối với điều kiện thực tiễn, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa.
     Lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác di tích, Ban quản lý các di tích; Chủ các di tích ở địa phương nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản về quản lý văn hóa nói chung và di sản văn hóa nói riêng, góp phần tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động du lịch, giữ gìn tài nguyên, môi trường, các di tích khảo cổ, di sản trên địa phương mình.

Tin liên quan