Bí thư chi bộ tích cực học tập và làm theo gương Bác

Với vai trò Bí thư Chi bộ thôn Xuân Thái Đông xã Bình Định Bắc, ông Nguyễn Thiện Phước đã có nhiều đóng góp trong các phong trào của địa phương. Nêu gương người đứng đầu cấp ủy ở địa bàn khu dân cư, ông Phước tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực góp phần nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

     Thôn Xuân Thái Đông nằm ở phía nam của xã Bình Định Bắc, đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp; chi bộ thôn gồm 15 đảng viên. Tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, ông Nguyễn Thiện Phước được đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Với vai trò Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, xác định chức trách nhiệm vụ được giao, ông luôn cố gắng học tập kinh nghiệm của người đi trước và lắng nghe ý kiến của mọi đảng viên trong chi bộ. Mọi việc từ lớn đến nhỏ sau khi bàn bạc thống nhất trong chi bộ, ông cùng Ban phát triển của thôn tổ chức họp liên tịch với tổ mặt trận dân cư và các chi hội đoàn thể để triển khai thống nhất trước khi thực hiện. Chi bộ luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ, tạo sự tin tưởng, nhiều phong trào, cuộc vận động đã được đông đảo người dân hưởng ứng. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, bản thân đồng chí luôn cùng với chi ủy chi bộ hội ý và chuẩn bị chu đáo các nội dung, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên; nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng đảng ở chi bộ cơ sở.
     Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên "Nói đi đôi với làm", ông Phước đã cùng đảng viên trong chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đổi mới cách nghĩ, cách làm để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai cũng như trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...Năm 2018, tình hình đời sống nhân dân trong thôn nâng lên đáng kể, năng suất đạt 55-60 tạ/ha, tỷ lệ bò lai đạt 70%. Là thôn có nhiều diện tích đất đồi rừng, thuận lợi trong việc phát triển cây lâm nghiệp và chăn nuôi trang trại, gia trại, ông đã cùng với cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo vận động nhân dân phát huy lợi thế về điều kiện đất đai thổ nhưỡng của địa phương, trồng cây lâm nghiệp, chủ yếu là cây keo, mỗi năm cho thu nhập khoảng trên 70 triệu đồng. Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, bằng uy tín, trách nhiệm của mình, ông đã cùng cán bộ, ban mặt trận thôn tích cực vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng NTM. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong thôn đã đầu tư công sức, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi, hệ thống đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng thông thoáng sạch đẹp, góp phần đưa Bình Định Bắc là 1 trong 6 xã của huyện về đích nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đến nay, địa phương tiếp tục nâng chuẩn chất lượng các tiêu chí. Thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ đã vận động nhân dân hiến đất, hiến cây để xây dựng; chỉnh trang nhà cửa, xây dựng tường rào cổng ngõ, chuồng trại hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, hầu hết các chỉ tiêu trên giao năm 2018, thôn đều đạt kế hoạch đề ra. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các chi hội đoàn thể trong thôn tổ chức sôi nổi. Năm 2018, Ban công tác Mặt trận thôn được công nhận xuất sắc, chi đoàn thanh niên nhiều năm liền đạt vững mạnh, các chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh đều đạt từ loại khá trở lên… Giao quân đạt chỉ tiêu giao. Chi bộ thôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Phước đã không ngừng học tập, nghiên cứu và luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của trên để tuyên truyền đến đảng viên và nhân dân trong thôn cùng thực hiện. Tại các cuộc họp chi bộ, họp thôn, ông luôn lắng nghe ý kiến cũng như tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên và người dân để giải quyết tốt các mối quan hệ. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết nội bộ ngày càng được phát huy, bà con trong thôn luôn đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế và chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.