Thông báo ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất

Ngày 20/6/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 1961/BTTTT-CTS về việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh nhóm III. Theo đó, thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát sóng truyền hình tương tự đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (gồm các kênh QRT, VTV1, VTV2) là từ 24h ngày 30/6/2019.

     Ngày 28/6/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2085/BTTTT-CTS về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.
     Ngày 26/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông có công văn số 621/STTTT-BCVT về việc tuyên truyền thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự tại Quảng Nam. Theo đó:
     Ngừng phát sóng kênh truyền hình tương tự VTV2 từ trạm phát sóng An Hà, thành phố Tam Kỳ từ 24h ngày 30/6/2019;
     Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự (QRT, VTV1, VTV3) từ trạm phát sóng An Hà, thành phố Tam Kỳ từ 24h ngày 15/7/2019;
     Đề nghị các hộ gia đình đang thu xem truyền hình tương tự mặt đất từ trạm phát sóng An Hà, thành phố Tam Kỳ trang bị đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc máy thu hình có chức năng thu truyền hình số mặt đất để tránh bị gián đoạn;
     Tổng đài giải đáp thông tin số hóa truyền hình 1900 1559;
     Website: sohoatruyenhinh.vn.
     Sau thời điểm ngừng phát sóng nêu trên, các kênh truyền hình tương tự mặt đất phát từ trạm phát sóng An Hà, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam chỉ phát các nội dung thông báo đã nêu để các hộ gia đình còn lại nắm được thông tin và chuyển đổi sang thu xem truyền hình số mặt đất.

Tin liên quan