Kế hoạch triển khai thực hiện phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019

Ngày 11/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 686/KH-STTTT về việc Phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019.


     Theo đó, từ ngày 12/7/2019 đến ngày 18/7/2019, nhà thầu Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel sẽ tiến hành công tác lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ tại các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành; thành phố Tam Kỳ, cụ thể:
     Huyện Thăng Bình gồm các xã, thị trấn: TT. Hà Lam, Bình Dương, Bình Giang, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Triều, Bình Đào, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Quý, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Tú, Bình Sa, Bình Hải, Bình Quế, Bình An, Bình Trung, Bình Nam (tổng cộng 20 xã, thị trấn).
     Các xã còn lại của huyện nằm trong khu vực hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh, sẽ thực hiện hỗ trợ khi có hướng dẫn tiếp theo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
     Mỗi hộ nghèo, cận nghèo sẽ được nhận hỗ trợ 01 đầu thu truyền hình số mặt đất kèm theo ăngten thu phù hợp cùng dây cáp nối có độ dài tối đa 15m (đối với chế độ thu ngoài trời). Đơn vị lắp đặt đầu thu có trách nhiệm lắp đặt đầu thu đến tận nhà, các hộ dân được hướng dẫn sử dụng đầu thu, anten. Người dân ký biên bản bàn giao sau khi được lắp đặt (Lưu ý kiểm tra đầu thu, thiết bị đảm bảo hoạt động tốt).
     Thời gian bảo hành đầu thu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành bàn giao, các thiết bị hư hỏng sẽ được bảo hành theo hình thức 01 đổi 01.
     Mọi vấn đề vướng mắc trong quá trình sử dụng thiết bị, người dân có thể liên hệ các địa điểm bảo hành tại các huyện, thành phố, cụ thể: Viettel Thăng Bình: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Điện thoại: (02356).292.098.
     Đường dây nóng: Phòng Bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, số điện thoại: (02353).820.999.
     Tổng đài giải đáp thông tin số hóa truyền hình: 1900.1559.
     Website: www.sohoatruyenhinh.vn.
     Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện, UBND cấp xã, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan