Thu ngân sách nhà nước tăng hơn 40% so với cùng kỳ

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, Chi Cục thuế huyện Thăng Bình đã thực hiện việc thu ngân sách nhà nước (NSNN) được hơn 193 tỷ đồng, đạt hơn 136% so với dự toán Pháp lệnh, đạt 119% so với dự toán phấn đấu Cục thuế giao năm 2019 và tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch.


Ảnh: Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế
     Theo đó, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vượt 630% so với dự toán và tăng 143% so với cùng kỳ năm trước. Tiền sử dụng đất vượt gần 307% so với dự toán pháp lệnh, vượt 230% so với dự toán phấn đấu Cục Thuế giao cả năm và tăng 310% so với cùng kỳ năm trước. Số thu tiền thuê đất đạt 118% so với dự toán pháp lệnh, đạt 106% so với dự toán phấn đấu Cục Thuế giao cả năm và đạt 227% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Phạm Đình Sáu – Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Thăng Bình thì, các chỉ tiêu trên tăng là do Chi cục thuế đã thực hiện tốt công tác phối hợp xác nhận nợ thuế phi nông nghiệp đối với các trường hợp chuyển nhượng bất động sản truy thu thuế qua năm, yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế phi nông nghiệp cùng với hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với chuyển nhượng bất động sản, đồng thời tăng cường thu nợ các năm trước. Cạnh đó, huyện Thăng Bình đã tổ chức đấu giá các dự án tại xã Bình Dương, Bình Nam, Bình Giang, Bình Định Nam, Bình Chánh, Bình Triều và thị trấn Hà Lam, với số tiền sử dụng đất phát sinh trên 75 tỷ đồng.
     Ngoài 3 chỉ tiêu trên, thì hầu hết các khoản thu còn lại đều đạt và vượt như: thu thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh đạt 79% so với dự toán pháp lệnh; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 105% so với dự toán pháp lệnh và tăng 139% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do thị trường chuyển nhượng bất động sản sôi động nên số thu thuế thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng việc quản lý thu và điều chỉnh thuế thuế thu nhập cá nhân đối với hộ khoán sát thực tế kinh doanh; về thu Lệ phí trước bạ đạt gần 105% so với dự toán pháp lệnh và đạt 138% so với cùng kỳ năm trước là do Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và các Dự án phụ trợ kèm theo đã hình thành đi vào hoạt động làm cho thị trường chuyển nhượng bất động sản Vùng Đông Thăng Bình sôi động; cạnh đó, số lượng người dân mua xe máy, xe ô tô cũng tăng lên, góp phần tăng thu Lệ phí trước bạ.
     Ông Phạm Đình Sáu – Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện cho biết thêm, ngay từ đầu năm, Chi Cục thuế huyện đã tăng cường công tác quản lý và khai thác nguồn thu xây dựng cơ bản vãng lai, cũng như kiên quyết cưỡng chế đối với các doanh nghiệp nợ thuế. Cạnh đó, Chi cục thuế huyện Thăng Bình còn tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn công tác trực tiếp đi xác định giá trị các công trình xây dựng, tiến độ thanh toán và thu thập thông tin của các Doanh nghiệp xây dựng cơ bản vãng lai tại huyện Thăng Bình để đôn đốc kê khai và nộp thuế. Ngoài ra, để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người nộp thuế trong việc thực thi pháp luật thuế, cơ quan thuế đã hướng dẫn việc kê khai và nộp thuế, cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai cho 40 doanh nghiệp mới thành lập; giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế qua điện thoại, hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế và qua hệ thống etax; hướng dẫn kê khai đăng ký thuế lần đầu, thủ tục cấp hóa đơn lẻ, lập tờ khai, xác định số thuế phải nộp… đối với 10 trường hợp được cấp hoá đơn lẻ, cho thuê tài sản 3 trường hợp; hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho 101 người nộp thuế khai hồ sơ khai quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân năm 2018.
     Từ nay đến cuối năm 2019, Chi Cục thuế huyện Thăng Bình phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 được giao trên địa bàn huyện. Để thực hiện được mục tiêu trên, Chi cục Thuế huyện sẽ tham mưu cho UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công tác thu các loại thuế, phí, lệ phí 3 tháng cuối năm 2019; đặc biệt chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu thuế các đơn vị ngoại tỉnh thi công các tuyến đường giao thông đi qua địa bàn huyện và thi công xây dựng các Dự án tại Vùng Đông Thăng Bình. Đồng thời tham mưu UBND huyện Chỉ đạo các ban ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý thuế tài nguyên, khoáng sản. Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND huyện có biện pháp xử lý theo quy định đối với các trường hợp thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích. Ngoài ra, Chi cục thuế sẽ tập trung hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuế, hướng dẫn hỗ trợ cho doanh nghiệp mới thành lập. Hướng dẫn thủ tục khai thuế, nộp thuế cho người nộp thuế đề nghị cấp hoá đơn lẻ. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp đúng theo quy định của ngành... nhằm giúp người nộp thuế thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

Tin liên quan