Điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất của các trạm phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

     Ngày 27/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có Thông báo số 190/TB-BTTTT về việc kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo (19/12/2019). Theo đó, Ban chỉ đạo đề án đã thống nhất việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (ATV) chỉ có thể được thực hiện sau khi cơ bản hoàn thành hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ.
     Do việc thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại một số địa phương chưa hoàn thành, vì vậy điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III (trong đó có Quảng Nam) “từ 24 giờ ngày 31/12/2019” thành “từ 24 giờ ngày 30/4/2020”.
     Để chuẩn bị cho việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh theo thời điểm mới được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
     - Về việc ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại: Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh truyền hình có kế hoạch thực hiện ngưng phát sóng các máy phát hình tương tự mặt đất tại các huyện từ 24h ngày 30/4/2020.
     - Về công tác thông tin tuyên truyền:
     + Đề nghị Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện tuyên truyền để phổ biến thời điểm ngừng phát sóng của các trạm phát lại đến người dân trên địa bàn tỉnh.
     + Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tuyên truyền qua các phương tiện tuyên truyền tại địa phương (Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện,...)
     Thông tin chi tiết, liên hệ: Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, điện thoại: 02353.820.999 hoặc 09831.198.737 (gặp đồng chí Hiệu).

Tin liên quan