Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra

Thực hiện Công văn số 1108-CV/BTGTU, ngày 03/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình vừa ban hành công văn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Tuyên truyền, phổ biến làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh do chủng mới Corona gây ra; xác định công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân tập trung thực hiện. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.
     Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – truyền hình huyện dành thời lượng hợp lý, thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh của cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh, huyện để các tầng lớp nhân dân nắm bắt, theo dõi; thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự phòng, tránh dịch bệnh là chính, dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
     Phòng Văn hóa – Thông tin huyện phối hợp với các ngành chuyên môn theo dõi, phát hiện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, đưa tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội.

Tin liên quan