Kho bạc Nhà nước Thăng Bình với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong quý II năm 2020, KBNN Thăng Bình đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.

     Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định: đến cuối năm 2020 tất cả các đơn vị sử dụng NSNN phải thực hiện DVC trực tuyến, ngay từ đầu quý II năm 2020, KBNN Thăng Bình đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức tập huấn DVCTT cho các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn theo theo từng nhóm với phương châm “cầm tay chỉ việc” nhằm nâng cao hiệu quả và phòng chống dịch Covid-19. Cùng với sự phối hợp của các nhà mạng VNPT, Viettel,.… trong việc triển khai dịch vụ chứng thư số, cài đặt chương trình giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng NSNN, đến nay đã có 119/128 đơn vị triển khai dịch vụ công theo phương thức giao dịch điện tử với KBNN Thăng Bình, đạt 93%. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2020, 100% đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn huyện Thăng Bình triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến KBNN.