Hội CCB xã Bình Hải sinh hoạt chuyên đề về học tập theo gương Bác

Sáng ngày 22.6, Hội CCB xã Bình Hải tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.


Ảnh: Quang cảnh buổi học tập chuyên đề
     Trong đợt học tập này, hội viên CCB trên địa bàn xã được truyền đạt những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. Cạnh đó, hơn 150 hội viên CCB toàn xã được phổ biến các nội dung liên quan đến tình hình biển Đông hiện nay. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Song, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia. Thời gian qua, bên cạnh tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia hiến đất, vật kiến trúc phát triển nông thôn mới tại địa phương, việc tổ chức học tập các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vấn đề thế giới, trong nước hiện nay nhằm góp phần nâng cao nhận thức cách mạng cho hội viên CCB trên địa bàn của xã biển Bình Hải, đồng thời phát huy trí tuệ, xứng danh bộ đội cụ Hồ trong tình hình mới./.

Tin liên quan