Tổng kết thực hiện tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Sáng ngày 4.9, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020, phân tích kết quả cải cách hành chính huyện Thăng Bình và công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2019. Các đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin-truyền thông, lãnh đạo các ngành và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm
     Hàng năm, UBND huyện Thăng Bình đều ban hành kế hoạch triển khai cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công nhiệm vụ thực hiện, củng cố, kiện toàn mô hình một cửa cấp huyện, cấp xã. Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện trình HĐND đều được Phòng Tư pháp thẩm định, góp ý. UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn phải đơn giản hóa, nâng cao chất lượng trong việc giải quyết các lĩnh vực đăng ký quyền sử dụng đất, tư pháp- hộ tịch, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, đã cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 4 thủ tục thuộc lĩnh vực thông tin- truyền thông. Đến nay, 100% các cơ quan trực thuộc UBND huyện và 22 xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 50%. Công tác xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng đạt 80%. Có 65 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 10 cơ quan và 22 xã, thị trấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử đạt 95%. Đối với kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019, huyện Thăng Bình đạt 70.83 điểm, xếp thứ 16/18 huyện, thị xã, thành phố, giảm 10 bậc so với năm 2018.
     Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện cho biết, kết quả xếp hạng cải cách hành chính trong năm qua đã phản ánh cụ thể những tồn tại trong công tác điều hành, quản lý và xử lý công việc của huyện cũng như các xã, thị trấn. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành và các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông. Tập trung rà soát và đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các thủ tục hành chính không phù hợp và đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện. Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Hùng cũng đề nghị các ngành, các địa phương thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính, phong cách, thái độ phục vụ của của cán bộ, công chức trong xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính để phấn đấu nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới.