Tổ chức truyền thông về quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Thực hiện theo Kế hoạch số 13/KH-TTh&PCTĐ ngày 15/9/2020 của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm về việc tổ chức truyền thông về Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Cu Lao Chàm cho các đối tượng có liên quan trong phạm vi Khu Bảo tồn biển;

     UBND xã Bình Dương phối hợp với BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Thành phố Hội An tổ chức truyền thông về Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tại thôn Duy Hà xã Bình Dương, có trên 50 thuyền viên, ngư dân tham gia. Diễn đàn “nhân dân góp ý xây dựng Đảng, Chính Quyền, Cán bộ, Đảng viên, Công chức, Viên chức năm 2020 và lắng nghe ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an xã”.

Các ngư dân thôn biển Duy Hà tham gia truyền thông Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm
     Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung quy định trong Quy chế quản lý cho cán bộ chuyên môn, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung quy chế trên địa bàn; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về rác thải nhựa trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên./.

Tin liên quan