Thông tin các hoạt động Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung

.

     I. THÔNG TIN VỀ DIỄN ĐÀN
     1. Tên gọi: Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).
     - Chủ đề: “Dòng chảy tinh hoa”.
    
     2. Địa điểm - Thời gian
     - Địa điểm: Khu phức hợp nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), đường Võ Chí Công, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
     - Thời gian: Ngày 27 - 28/11/2020.
    
      3. Cơ quan tổ chức
     - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
     - Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
    
     4. Thành phần: khoảng 350 đại biểu, gồm: lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Tổng Cục Du lịch; lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 05 tỉnh, thành miền Trung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 05 tỉnh, thành miền Trung; Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các địa phương; các cơ quan đại diện nước ngoài tại Đà Nẵng và Hà Nội; doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan du lịch, các hãng hàng không Việt Nam và báo chí.
   
     5. Nội dung triển khai: thảo luận và ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
   
     6. Ngôn ngữ: dịch cabin Việt - Anh.
    
     7. Chương trình Diễn đàn dự kiến
     - Đón tiếp đại biểu;
     - Tham quan không gian trưng bày sản phẩm du lịch của các địa phương;
     - Trình chiếu clip giới thiệu điểm đến các tỉnh, thành phố;
     - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
     - Phát biểu khai mạc (Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2019 - 2020);
     - Phát biểu định hướng liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh);
     - Phát biểu về nội dung thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội);
      - Tham luận của các đơn vị:
     + Đại diện cơ quan truyền thông báo cáo kết quả của Diễn đàn hiến kế phát triển du lịch và trao ý kiến hiến kế cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
     + Đại diện doanh nghiệp du lịch trình bày tham luận về sản phẩm liên kết vùng (doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung);
     + Đại diện hãng hàng không trình bày tham luận về giải pháp thúc đẩy liên kết du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
     - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu về chính sách thúc đẩy liên kết phát triển du lịch;
     - Lãnh đạo Chính phủ phát biểu chỉ đạo;
     - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phát biểu tiếp thu;
     - Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác:
     + Ký kết liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 05 tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung;
     + Ký kết Hợp tác du lịch giữa các Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways) - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 07 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định;
     + Ký kết Thỏa thuận hợp tác du lịch giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và 05 tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung;
     - Trao kỷ niệm chương;
     - Kết thúc chương trình.

     II. THÔNG TIN CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG.
     1. Diễn đàn trực tuyến hiến kế phát triển liên kết du lịch Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định)
     - Thời gian: dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 10 năm 2020.
     - Nội dung: giao lưu trực tuyến nhằm tiếp nhận các ý kiến hiến kế hoàn thiện sản phẩm du lịch, cải thiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch từ các doanh nghiệp, người dân. Qua đó, Ban Tổ chức chọn các ý kiến hay nhất sử dụng làm chủ đề thảo luận trực tiếp tại Diễn đàn.
     - Thành phần: các doanh nghiệp, chuyên gia ngành du lịch, người dân.
     - Cơ quan thực hiện:
     + Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Báo Tuổi trẻ thực hiện.
    + Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phối hợp, hỗ trợ thông tin, tuyên truyền đến các độc giả, chuyên gia, doanh nghiệp tại địa phương cùng tham gia.
    
     2. Khảo sát xây dựng chương trình kích cầu du lịch kết nối Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).
     - Thời gian: dự kiến trong tháng 10 năm 2020.
     - Địa điểm: các điểm tham quan, trải nghiệm mới tại Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
     - Thành phần: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; các chuyên gia du lịch của Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và 05 tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
     - Nội dung: Thực hiện khảo sát và xây dựng sản phẩm kích cầu du lịch theo tuyến mới kết nối giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
     - Cơ quan thực hiện:
     + Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các chuyên gia đầu ngành thuộc các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và báo chí tổ chức và thực hiện khảo sát tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm miền Trung.
     + Sở Du lịch Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các chuyên gia đầu ngành thuộc các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch tại Thành phố Hà Nội; các doanh nghiệp và báo chí tổ chức và thực hiện khảo sát tuyến Thành phố Hà Nội đi các điểm miền Trung.
     + Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình khảo sát, tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện chương trình khảo sát tại địa phương.
    
     3. Tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020
     - Thời gian: 01 buổi trong thời gian diễn ra Hội chợ (18 - 21/11/2020)
     - Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
     - Cơ quan thực hiện:
     + Sở Du lịch Thành phố Hà Nội phụ trách công tác tổ chức gồm: địa điểm và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức họp báo, mời các đơn vị báo, đài tham dự, đồng chủ trì họp báo với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam.
     + Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách nội dung chương trình họp báo và thông cáo báo chí, đồng chủ trì với Thành phố Hà Nội và Quảng Nam.
     + Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tham dự và đồng chủ trì họp báo với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
    
     4. Đón các đoàn khách đầu tiên (dự kiến 100 - 120 khách) của các chương trình du lịch mới kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
     - Thời gian: trước ngày tổ chức Diễn đàn 01 ngày. - Địa điểm: dự kiến tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
     - Nội dung: Đại diện Ủy ban nhân dân, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng chào mừng 02 đoàn khách đầu tiên tham gia tuyến du lịch mới kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm tạo ấn tượng cho du khách cũng như tăng tính quảng bá các chương trình du lịch mới.
     + Đón 02 đoàn khách tại sân bay Chu Lai và sân bay Đà Nẵng.
     + Đoàn tham quan các gian hàng tại Diễn đàn ở tỉnh Quảng Nam
     - Cơ quan thực hiện: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chuẩn bị chương trình chào đón, trong đó:
     + Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách công tác vận chuyển cho các đoàn khách từ sân bay về địa điểm các gian hàng trưng bày tại Diễn đàn, băng rôn, quà tặng và ấn phẩm cho các đoàn khách.
     + Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chuẩn bị không gian chào đón đoàn du khách, thủ tục đón khách tại sân bay, ấn phẩm và quà tặng cho đoàn khách.
     
     5. Chương trình khảo sát điểm đến tại tỉnh Quảng Nam.
     - Thời gian: dự kiến ngày 27/11/2020 (trước ngày tổ chức Diễn đàn) - Địa điểm: các điểm du lịch của tỉnh Quảng Nam. - Thành phần: các đại biểu tham dự Diễn đàn có nhu cầu đăng ký.
     - Nội dung: giới thiệu điểm đến và các sản phẩm văn hóa nghệ thuật của tỉnh Quảng Nam.
     - Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chủ trì; Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định phối hợp thực hiện (tổng hợp danh sách đại biểu đăng ký gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam).
    
     6. Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các hãng hàng không
     - Thời gian: dự kiến trong 02 ngày theo chương trình Diễn đàn.
     - Địa điểm: Khu phức hợp nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), đường Võ Chí Công, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
     - Nội dung: tổ chức các gian hàng để trưng bày, quảng bá hình ảnh của các hãng hàng không, du lịch của từng địa phương để trưng bày, giới thiệu du lịch hàng không, sản phẩm, sản vật du lịch đặc trưng của địa phương cũng như các tour, tuyến liên kết mới.
     - Cơ quan thực hiện:
     + Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức và thực hiện không gian trưng bày cho các hãng hàng không và 07 tỉnh, thành phố giới thiệu điểm đến và các sản phẩm/sản vật du lịch đặc trưng.
     + Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các gian trưng bày của các hãng hàng không và Thành phố Hồ Chí Minh.
     + Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định xây dựng các nội dung trưng bày và hoạt động giới thiệu quảng bá du lịch của địa phương tại gian hàng (vật phẩm xúc tiến quảng bá, ấn phẩm, tài liệu, thiết bị điện tử ghi dữ liệu phục vụ quảng bá xúc tiến du lịch...).
    
     7. Chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch (Business Matching) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
     - Thời gian: chiều ngày 28/11/2020
     - Địa điểm: tỉnh Quảng Nam.
     - Thành phần: lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh du lịch các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. - Nội dung: gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu và chào bán sản phẩm du lịch của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cho các đối tác tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan