Thăng Bình hướng dẫn chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

Ngày 08/01/2021, Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình phối hợp với Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.


Quang cảnh Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình, cùng các chuyên viên làm công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và Công chức Văn phòng – Thống kê của UBND 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
     Tại Hội nghị, đại diện Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã giới thiệu và hướng dẫn việc xác lập hồ sơ, đánh giá, chấm điểm theo Khung chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách hành chính đối với UBND cấp xã theo Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, Hội nghị cũng đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Thành viên dự họp trao đổi vướng mắc, khó khăn.

     Hội nghị nhất trí tinh thần và phát huy trách nhiệm của đội ngũ tham mưu công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được đề ra,./.

Tin liên quan