Chỉ huy trưởng gương mẫu, tích cực học tập và làm theo Bác

Trung tá Phạm Văn Phước - TVHU, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thăng Bình là một người cán bộ chỉ huy gương mẫu, năng động, sáng tạo và luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, là một trong những tấm gương sáng của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Trên cương vị Chỉ huy trưởng, anh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể địa phương tích cực tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được UBND tỉnh giao. Xây dựng Ban CHQS huyện luôn đạt vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện được giữ vững và có nhiều chuyển biến tích cực, năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt như tổ chức Lễ ra quân huấn luyện, giao quân hằng năm bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu (tổng số 1.242/1.242 thanh niên), chất lượng thanh niên được nâng lên (thanh niên đạt tiêu chí “3 trong 1”: 2 thanh niên, “2 trong 1”: 07 thanh niên, 14 thanh niên là đảng viên). Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ đạo xây dựng các văn kiện SSCĐ theo quy định, hướng dẫn và tổ chức luyện tập chuyển trạng SSCĐ cùng Bộ CHQS tỉnh đúng quy định. Hiệp đồng A2 với các đơn vị giáp ranh, các đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch của trên; điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện kế hoạch tác chiến cấp huyện, cấp xã theo chỉ tiêu. Duy trì nghiêm công tác phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP và Nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành tập huấn cán bộ hằng năm; ban hành kế hoạch, làm công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV huyện đạt 95%; huấn luyện QNDB đạt 99% kết quả kiểm tra các đối tượng đạt khá tốt...
     Anh luôn nhận thức sâu sắc rằng: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, là cơ hội tốt để mọi quân nhân nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội, đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ. Trên cơ sở đó đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, ra sức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Do đó, là người lãnh đạo trong đơn vị, anh luôn gương mẫu thực hiện tốt Cuộc vận động, nhất là chú trọng xây dựng các mô hình, chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân sự huyện; theo đó, nghiêm túc thực hiện 06 chuẩn mực đạo đức chung của cán bộ, đảng viên, quần chúng và 06 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong đơn vị. Bản thân anh đã tham mưu cho Đảng ủy đăng ký mô hình, chuẩn mực đạo đức, nội dung đột phá, đăng ký phần việc học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên sát với chức trách nhiệm vụ được giao, điển hình như: “Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”, “Sáng tạo, quyết đoán, hiệu quả”, “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính”, ... Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, anh đã chỉ đạo các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tự kiểm điểm việc thực hiện trước Đảng ủy và chi bộ, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng; nhận xét cán bộ, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.
     Cùng với công tác huấn luyện, anh cùng các đồng chí trong ban chỉ huy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong quân đội. Công tác xây dựng lực lượng và tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng được triển khai chặt chẽ, đúng thời gian quy định. Tỷ lệ đảng viên trong DQTV, DQCĐ và trong QNDB1 luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Trong 05 năm, đã kết nạp được 78 đảng viên trong DQCĐ, tỷ lệ đảng trong lực lượng DQTV hiện nay đạt 34,54/34,51% (vượt 0,03%), riêng trong DQCĐ đạt 32,76/32,61% (vượt 0,15%); kết nạp được 25 đảng viên trong QNDB1, tỷ lệ đảng trong QNDB1 hiện nay đạt 9,11/9,05% (vượt 0,06%). Tuyển chọn 34 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ và tạo nguồn kết nạp đảng 125 thanh niên. Bên cạnh đó, đồng chí đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác trực SSCĐ của lực lượng DQTV nói chung và dân quân thường trực nói riêng tại các địa phương trọng điểm về quốc phòng. Chỉ đạo và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao. Công tác xây dựng lực lượng và tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng được triển khai chặt chẽ, đúng thời gian quy định.
     Đặc biệt, thời gian qua, LLVT huyện luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng chống dịch, góp phần khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Là chỉ huy trưởng anh đã chỉ đạo LLVT huyện phối hợp với các lực lượng thành lập 640 tổ tham gia truy vết F1, F2, F3 trên địa bàn với tổng số gần 8.000 người; làm tốt công tác chỉ huy và bảo đảm tốt công tác hậu cần, cơ sở vật chất sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung của huyện. Tham gia cùng với các lực lượng của tỉnh phục vụ 14 đợt cách ly công dân tại Trường Trung cấp cảnh sát Nhân dân V với gần 5.000 công dân thuộc các nước Châu Âu, quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Trong công tác phòng chống lụt bão, nhất là cơn bão số 9, đã huy động hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân chèn chống nhà cửa, di dời, sơ tán 4.547 hộ dân với 11.091 nhân khẩu đến nơi an toàn và tham gia khắc phục hậu quả sau bão. Từ những kết quả trên, LLVT huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống lụt bão.