Thăng Bình đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2020

Chiều ngày 4.6, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020. Ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Đức Bình – Phó Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo các ngành, các địa phương tham dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

     Năm 2020 là năm cuối triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Thăng Bình. Theo Quyết định 3573 ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thì huyện Thăng Bình có 11 phòng, ban và 22 xã, thị trấn là đối tượng đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính. Đối với cấu trúc chỉ số cải cách hành chính của các phòng ban được xác định trên 8 lĩnh vực, tương ứng với 8 chỉ số, 43 tiêu chí thành phần. Qua đánh giá, xếp hạng, giá trị trung bình các chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các phòng ban trên địa bàn huyện Thăng Bình là 83,5%, trong đó phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xếp vị thứ nhất với 88,39%. Đối với cấp xã, giá trị trung bình các chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt 85,47%, tăng 12,87% so với năm 2019. Xã Bình Đào là địa phương có chỉ số cải cách hành chính cao nhất với 92,3.