Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

Nhận thức rõ việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thiết thực trong thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ xã Bình Tú đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác.

     Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở; yêu cầu từng cá nhân, đơn vị xây dựng kế hoạch, bản đăng ký thực hiện nội dung học Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề về Bác... gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, các chi bộ duy trì tốt việc đưa nội dung học tập vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, coi đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của xã tích cực tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên; quan tâm xây dựng gương điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
     Chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là việc học tập và làm theo đều được cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, các thôn cụ thể hoá thành chương trình hành động, phong trào thi đua cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, địa phương mình, được thực hiện bằng các việc làm cụ thể, dễ học, dễ làm. Từ đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác được nhân dân đánh giá cao như: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân với mô hình “góp vốn quay vòng giảm nghèo bền vững” đã giúp 27 hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế sản xuất, 05 hội viên thoát nghèo; Hội Phụ nữ với mô hình “thu gom rác thải”, mô hình “nuôi heo đất”, “hủ gạo tiết kiệm” đã giúp đỡ được 20 hội viên có nguồn vốn xây dựng phát triển kinh tế gia đình; Đoàn Thanh niên với mô hình “Ánh sáng đường quê”; “Giọt máu nghĩa tình”, qua 05 năm đã vận động đoàn viên hiến được 56 đơn vị máu, xây dựng mới 4km đường điện chiếu sáng, các chi bộ thôn với mô hình “xây dựng gia đình văn hoá đảm bảo tiêu chí nông thôn mới” nên hộ đạt gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 92%, mô hình “Tặng sổ tiết kiệm” cho đối tượng chính sách, phong trào phụng dưỡng mẹ VNAH của cán bộ, công chức cơ quan. Đảng bộ xã Bình Tú với mô hình “tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công” đã được đảng viên trong toàn đảng bộ và nhân dân tích cực tham gia; qua 5 năm triển khai mô hình đã tặng 170 sổ cho các đối tượng chính sách, trị giá gần 100 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 hằng năm.
     Bên cạnh đó, Đảng uỷ đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương; đẩy mạnh công tác cải các hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên các lĩnh vực đất đai, tư pháp…, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính... Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức...