Vườn mẫu ở Thăng Bình

Trong tiến trình xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Thăng Bình đã chủ động cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu, từ đó, không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho từng hộ gia đình, mà còn tạo nên một cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.