Thăng Bình: Sôi nổi cuộc thi về xây dựng nông thôn mới

Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” năm 2021 đang diễn ra sôi nổi tại các địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình. Từ cuộc thi này đã xuất hiện nhiều điển hình, cách làm sáng tạo, phù hợp ở từng địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.


Người dân tham gia hưởng ứng tích cực từ những việc nhỏ nhất

     Tham gia cuộc thi lần nay, xã Bình An chọn thôn An Phước để dự thi video Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Lê Trung Đình – Trưởng thôn An Phước cho biết, triển khai năm 2017 khi chỉ đạt được 3 tiêu chí, 7 tiêu chí còn lại chỉ đạt 40 – 50 %. Khi xác định vai trò người dân là chủ thể, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, để người dân hiểu được ý nghĩa của nông thôn mới kiểu mẫu.
     Ông Đình cho hay, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, lĩnh vực dễ làm trước, khó làm sau, việc chung thì huy động tập thể, việc riêng thì tuyên truyền đến từng gia đình, người dân dần nhận thức và hưởng ứng nhiệt tình. Riêng các khoản về xây dựng giao thông nông thôn và lắp điện thắp sáng đường quê, người dân đã đóng góp trên 830 triệu đồng để xây dựng.