Chi đoàn Dân quân cơ động phát huy vai trò chung tay xây dựng Nông thôn mới

Ngày 25/09/2021, Chi đoàn Dân quân cơ động thuộc Đoàn xã Bình Dương ra quân thực hiện phần việc góp phần xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu tại Thôn Lạc Câu.


Ảnh: Đoàn viên DQCĐ đặt các bảng pano tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới

     Theo đó, Chi đoàn đã ra quân đặt 24 bảng pano tuyên truyền và 10 bảng tên đường, hỗ trợ xây dựng bồn trồng hoa tại Thôn Lạc Câu.

Ảnh: Đoàn viên DQCĐ hỗ trợ xây dựng bồn hoa

     Ngoài những phần việc trên, Chi đoàn DQCĐ cũng đã cùng Đoàn xã thực hiện hoàn thiện 2,6km tuyến điện đường góp phần chung tay xây dựng thành công KDC Nông thôn mới kiểu mẫu tại Thôn Lạc Câu, xã Bình Dương trong năm 2021 này.

Tin liên quan