Thẩm định nông thôn mới tại xã Bình Dương

Sáng ngày 12.11, Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới của huyện Thăng Bình tiến hành thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Bình Dương. Đây là xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm nay của huyện Thăng Bình.


Quang cảnh buổi thẩm định.

     Đến đầu tháng 11.2021, qua tự đánh giá, xã Bình Dương đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và khu dân cư Lạc Câu đạt 10/10 tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay, hệ thống giao thôn trục xã, thôn, xóm, nội đồng trên địa bàn xã thuận lợi, đảm bảo nhu cầu phục vụ đi lại, sản xuất của người dân; thuỷ lợi đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, 100% số hộ sử dụng điện an toàn; trên địa bàn, hiện không còn nhà tạm. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay Bình Dương có 2 sản phẩm gồm nước mắm Hai Hiền và nước mắm Cửa Khe được công nhận đạt 3 sao. Cạnh đó, Bình Dương còn tập trung cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và hỗ trợ nhân dân phát triển các mô hình kinh tế vườn, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ 23,2 triệu đồng/người năm 2015 lên hơn 42 triệu đồng/người năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 8,05% năm 2015 xuống còn 2,08%.

Tin liên quan