Thăng Bình trao 20 giải thưởng cuộc thi nông thôn mới

Chiều ngày 18.11, huyện Thăng Bình tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường đẹp” năm 2021.


Khu vườn của một gia đình ở xã Bình Trị tham gia thi vườn đẹp.

     Từ ngày 15.9 đến 30.9.2021, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 80 hồ sơ của 19 xã đăng ký tham gia thi các nội dung gồm: 12 hồ sơ thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, 34 hồ sơ thi vườn đẹp, 14 hồ sơ thi đường đẹp và 20 hồ sơ thi tường rào cổng ngõ đẹp.
     Qua chấm chọn, Ban tổ chức đã trao 20 giải; trong đó, khu dân cư Tú Trà (xã Bình Chánh) đạt giải nhất khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn nhà ông Phan Văn Luận (thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên) đạt giải nhất vườn đẹp, tường rào nhà ông Lê Văn Lự (thôn Phước Hà, xã Bình Phú) đạt giải nhất tường rào – cổng ngõ đẹp, tuyến đường ĐT đoạn qua thôn Phước Hà, xã Bình Phú đạt giải nhất tuyến đường đẹp.
     Thông qua cuộc thi, huyện Thăng Bình chọn 5 hồ sơ khu dân cư NTM kiểu mẫu, 8 hồ sơ vườn đẹp, 8 hồ sơ tường rào - cổng ngõ đẹp và 5 hồ sơ tuyến đường đẹp tham gia cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường đẹp” cấp tỉnh năm 2021.

Tin liên quan