Bình Trị hỗ trợ nông dân làm vườn mẫu

Sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, xã Bình Trị đã bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các vườn mẫu để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM và nâng cao thu nhập cho người dân.