Người dân xã Bình Dương hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình vừa hoàn thành việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới (NTM) tại 4/4 thôn của xã Bình Dương. Đây là xã duy nhất đăng ký đạt chuẩn xã NTM năm 2021 của huyện.


Người dân thôn Lạc Câu tham gia ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân
đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới.

     Báo cáo tại hội nghị lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới tại thôn Lạc Câu, ông Nguyễn Thanh Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết, Bình Dương phát động xây dựng xã NTM từ năm 2013, đến nay địa phương đã huy động được hơn 118 tỷ đồng vào thực hiện xây dựng NTM; qua đó đã nhựa hóa, bê tông hóa được 7,5km đường ĐH, 3km đường ĐT, gần 18km đường trục thôn và đường liên thôn... đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân; thuỷ lợi đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, 100% số hộ sử dụng điện an toàn; Trung tâm văn hóa - thể thao xã và các nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, đảm bảo để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và hội họp của nhân dân.
     Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay xã Bình Dương có 2 sản phẩm gồm nước mắm Hai Hiền và nước mắm Cửa Khe được công nhận đạt 3 sao. Ngoài ra, Bình Dương còn tập trung cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và hỗ trợ nhân dân phát triển các mô hình kinh tế vườn, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ 23,23 triệu đồng/người năm 2015 lên 42,03 triệu đồng/người năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 8,05% năm 2015 xuống còn 2,08% năm 2021...
     “Với sự tập trung của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đến nay tất cả các mặt, các lĩnh vực ở địa phương được nâng lên, Bình Dương đánh giá đạt 19/19 tiêu chí xã NTM và khu dân cư Lạc Câu đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu” - ông Nguyễn Thanh Vinh nhấn mạnh.