Điện lực Thăng Bình hỗ trợ khắc phục hệ thống điện cho xã về đích nông thôn mới

Để đáp ứng đạt tiêu chí số 4 về Điện trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, cuối tuần qua, Điện lực Thăng Bình đã phân công lực lượng, chuẩn bị các công cụ cần thiết để hỗ trợ cho xã Bình Dương, nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường dây sau công tơ sau khi nhận được yêu cầu từ địa phương này.


Bình Dương hiện có hơn 2000 khách hàng sử dụng điện

     Cũng trong thời gian này, Chi đoàn Thanh niên Điện lực Thăng Bình, đã phối hợp tuyên truyền và giới thiệu dịch vụ điện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời tập trung phổ biến các nội dung về an toàn, tiết kiệm điện, đặc biệt là những nguy cơ xảy ra cháy nổ, hoặc làm ảnh hưởng tới đường dây truyền tải, cung cấp điện, ngăn ngừa và xử lý hành vi, vi phạm hành lang an toàn lưới điện...

Tuyên truyền giới thiệu dịch vụ điện trực tuyến

     Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, góp phần tạo mối quan hệ mật thiết với địa phương. Đặc biệt tích cực giúp đỡ địa phương đạt tiêu chí về Điện trong nông thôn mới

Tin liên quan