Thăng Bình: kết quả sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về vấn đề an toàn thực phẩm ( ATTP) trong tình hình mới

Trong những năm qua, công tác an toàn thực phẩm (ATTP) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thăng Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của các cấp quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về ATTP đã có những chuyển biến tích cực; công tác quản lý, bảo đảm ATTP đã có nhiều cố gắng, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

     Xác định công tác đảm bảo ATTP là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, những năm qua huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo cuả trung ương, của tỉnh về công tác ATTP đặc biệt là Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011  của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới’’. Trong 10 năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác ATTP trên địa bàn huyện, nổi bật như: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 03/01/2013 về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI, nhằm định hướng để các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW sát với tình hình địa phương, đơn vị. UBND huyện đã xây dựng và ban hành 73 văn bản chỉ đạo, quản lý về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện (có phụ lục đính kèm). Ban chỉ đạo về ATTP huyện, các Đoàn kiểm tra liên ngành đã xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ATTP; thực hiện công tác thông tin, truyền thông về ATTP; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP; xây dựng, phát triển nguồn thực phẩm an toàn...

     Nhằm thay đổi nhận thức của người dân, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm về ATTP, thời gian qua các cấp, các ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về ATTP với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó góp phần giúp người dân thay đổi hành vi, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Uỷ ban nhân dân huyện đã có những chỉ đạo kịp thời và hiệu quả trong việc tăng cường chức năng quản lý Nhà nước về ATTP và triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp chặt chẽ với  Phòng Y tế huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được phân công. Các ngành chức năng phối hợp, kiểm tra, giám sát nhằm làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh ATTP, tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn có xác nhận được nâng cao.   

     UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Đội Quản lý thị trường huyện phối hợp cùng các địa phương tăng cường lực lượng và tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm việc sản xuất, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm tươi sống không an toàn, không rõ nguồn gốc.   

     Các cơ quan, ban, ngành đã có sự phối hợp tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến ATTP. Hằng năm, tập trung kiểm tra định kỳ vào 4 đợt cao điểm: Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm, Tết Trung thu, Tết dương lịch hằng năm, nội dung hoạt động kiểm tra của đoàn tập trung kiểm tra công tác quản lý Nhà nước đối với cấp chính quyền cơ sở, kiểm tra việc chấp hành pháp luật ATTP đối với các chủ cơ sở, người tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Trong 10 năm qua, các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của huyện đã có 1427 đợt kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm, nhà hàng, quán ăn..;.xử phạt 21 cơ sở  vi phạm ATTP, tổng số tiền phạt là 35.500.000đ.

     Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng.

     Huyện đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc quy hoạch, bố trí khu buôn bán đồ ăn và thực phẩm tươi sống ở các chợ mới xây dựng. Thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra các cơ sở buôn bán, các cơ sở sản xuất, lưu thông các mặt hàng trên thị trường. Phát hiện, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, gia cầm để có biện pháp phòng chống và xử lý kịp thời. Hướng dẫn để các  cơ sở thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế những tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm. Hướng dẫn, khuyến khích sản xuất nông sản, thực phẩm có chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó, chú trọng khâu trồng rau sạch, trại chăn nuôi tập trung để sản xuất đạt chất lượng cao đảm bảo các yêu cầu ATTP. Xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm ATTP, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường.

      UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp chặt chẽ với  Phòng Y tế xây dựng, thử nghiệm triển khai nhân rộng các mô hình quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tư vấn và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ATTP tiên tiến (GMP, HACCP, GHP, ISO 9001, ISO 22000...) gắn với việc chứng nhận điều kiện vệ sinh ATTP, chứng nhận hợp quy hoặc phù hợp chất lượng hàng hóa,... theo quy định của pháp luật. 

     Trong những năm qua, việc huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, liên kết chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học tiên tiến trong sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn cũng đã được các ban, ngành có liên quan của huyện quan tâm. Trong đó, thực hiện Chương trình OCOP với mục tiêu phát triển bền vững sản phẩm, Ban chỉ đạo OCOP huyện đã chỉ đạo xây dựng quy định rõ tiêu chuẩn về ATTP với các sản phẩm OCOP hiện có trên địa bàn huyện đáp ứng các quy định của Luật ATTP, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá… đáp ứng các tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm, nhất là các sản phẩm thực phẩm: bún, phở khô; các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản… Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện có 17 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao và 15 sản phẩm 3 sao. Năm 2021, Thăng Bình có thêm 7 sản phẩm tham gia chương trình. Vừa qua, hội đồng đánh giá cấp huyện bình xét tất cả đều đạt yêu cầu và các chủ thể đã gửi hồ sơ về tỉnh để thẩm định, xếp hạng sao. Phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn huyện có ít nhất 50 sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 30 sản phẩm 3 sao, 16 sản phẩm 4 sao, 4 sản phẩm 5 sao (tham gia xuất khẩu).

     Việc xây dựng cơ chế khuyến khích động viên các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến và chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP được các cấp, ngành trong huyện chú trọng. 100% cơ sở đăng ký tham gia OCOP phải có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về ATTP; bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cũng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP và tổ chức ký cam kết sản xuất ATTP đối với cơ sở sản xuất; đề nghị được cấp giấy công bố hợp quy hoặc phù hợp quy định ATTP

     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ATTP trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn nhất định: Một số quy định về ATTP chưa được quy định cụ thể, rõ ràng nên các đối tượng vẫn lợi dụng để đưa các sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường; một số cơ sở trồng trọt, chăn nuôi còn có hiện tượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh chưa bảo đảm thời gian cách ly theo quy định; một số hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống như dịch vụ nấu đám lưu động, kinh doanh thức ăn lề đường không cố định nên việc tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát đôi khi chưa được sâu sát; một số ít người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về VSATTP, còn sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không ghi rõ thời hạn sử dụng; việc kiểm tra, kiểm soát các đối tượng kinh doanh, buôn bán thực phẩm trên mạng xã hội đang là một vấn đề khó khăn đối với các cơ quan chức năng; bên cạnh đó các chế tài xử lý các đối tượng sử dụng nền tảng mạng xã hội để kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, không bảo đảm an toàn vẫn còn thiếu, có nhiều bất cập.

     Để tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, ổn định và phát triên kinh tế - xã hội bền vững, thời gian tới nhất là trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

     Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác quản lý nhà nước về ATTP, chỉ đạo đưa tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đồng thời gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP; kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

     Hai là, tăng cường công tác giáo dục, thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về ATTP nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

     Ba là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các địa phương có nhiều cơ sở chế biến thực phẩm.

     Bốn là, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm để giảm thiểu ngộ độc đối với người tiêu dùng thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất vệ sinh ATTP trên địa bàn quản lý./.

Tin liên quan