Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2021

Sáng ngày 4.1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thăng Bình, các đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ huyện tham dự hội nghị.

Các đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thăng Bình

     Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc công tác gọi công dân nhập ngũ trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, qua công tác tuyển quân vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần phải kiểm điểm rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

     Năm 2021, công tác giáo dục quốc phòng trên địa bàn Quảng Nam được tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả; công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, sâu rộng, từ đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân; toàn tỉnh đã phát 9.800 lệnh gọi nhập ngũ; đạt 100%; trong đó có 2.453 lệnh chính thức trong quân đội.

Công tác khám tuyển NVQS được huyện Thăng Bình thực hiện chặt chẽ, đảm bảo khám tuyển người nào chắc người đó

     Đối với huyện Thăng Bình, năm 2021, huyện Thăng Bình đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân đủ 17 tuổi đạt 100%. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đúng quy định, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, giao 285/285 quân, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2022, tổng thực lực công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ trên địa bàn huyện năm nay là 9324,  tỷ lệ 5,3% dân số. Trong đó đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 2907 thanh niên. UBND tỉnh giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2022 cho huyện Thăng Bình là 325 thanh niên. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành việc khám tuyển cho các thanh niên.

Tin liên quan