Dầu tràm Linh Vũ được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3898 công nhận 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20220105_090730.jpg
Sản phẩm Dầu tràm Linh Vũ

     Theo đó có 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 8 giải khuyến khích. Riêng sản phẩm Dầu tràm Linh Vũ của cơ sở sản xuất dầu tràm Linh Vũ của chị Bùi Thị Nguyệt thôn Tây Giang xã Bình Sa đạt giải B. 

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20220105_090824.jpg
Hiện chị Bùi Thị Nguyệt đã trồng nguyên liệu tại chỗ để sản xuất dầu tràm

     Sản phẩm đoạt giải được cấp giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng, giải A 5 triệu đồng, giải B 3 triệu đồng, giải C 1,5 triệu đồng và giải khuyến khích 500 nghìn đồng.

Tin liên quan