Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình