Thăng Bình: Đứng thứ 3/18 huyện, thị xã, thành phố về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

UBND Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

Thăng Bình hướng đến mục tiêu phục vụ nhanh nhất, chính xác nhất cho người dân, doanh nghiệp

     Theo đó, huyện Thăng Bình xếp vị thứ 3/18 huyện, thị thành phố với 82,81 điểm ở các lĩnh vực. Việc đánh giá mức độ để xếp loại dựa trên các tiêu chí gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT và an toàn thông tin; Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan, phục vụ người dân và doanh nghiệp; Nguồn nhân lực CNTT; Môi trường tổ chức và chính sách. Riêng tiêu chí về Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thăng Bình đạt số điểm cáo hơn so với hai địa phương đứng nhất, nhì là T.X Điện Bàn và T.P Tam Kỳ.

Tin liên quan