Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội vụ năm 2021

Sáng ngày 12.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức. Tại điểm cầu huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Công Sơn cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban tham dự.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Công Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thăng Bình.

     Theo Bộ Nội vụ, năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

      Trong đó đã tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương. Nhờ đó cả nước giảm 07 tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện; giai đoạn 2019-2021 đã giảm được 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã… 

     Tại huyện Thăng Bình, trong năm 2021, huyện đã tổ chức thi công chức cấp xã với 133 thí sinh tham gia để tuyển dụng 21 biên chế ở 5 vị trí việc làm. Tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Thăng Bình cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND và  Chỉ thị 26/CT-UBND của UBND tỉnh; Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. 

Tin liên quan