Năm 2022, huyện Thăng Bình có 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 12.1, UBND huyện Thăng Bình tổ chức cuộc họp trực tuyến với các xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2022. Các ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Văn Húy – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu trực tuyến UBND huyện.

     Theo đó, năm 2022 huyện Thăng Bình có 3 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM gồm: Bình Lãnh, Bình Nam, Bình Quế. Đến nay, xã Bình Lãnh đã đạt 14 tiêu chí, xã Bình Nam đã đạt 15 tiêu chí và xã Bình Quế đã đạt 16 tiêu chí. Ngoài ra, có 7 thôn phấn đấu đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” gồm: thôn Tất Viên, xã Bình Phục; thôn Hiền Phong, xã Bình Lãnh; thôn Lý Trường, xã Bình Phú; thôn Tú Mỹ, thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú; thôn Phước Ấm, xã Bình Triều; thôn An Lộc, xã Bình Định Nam và 4 thôn tiếp tục xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” do năm 2021 chưa đạt chuẩn gồm: thôn Vinh Phú, xã Bình Trung; thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý; thôn Xuân An và Xuân Thái, xã Bình Định Bắc.

     Tại cuộc họp lãnh đạo huyện Thăng Bình yêu cầu các địa phương lồng ghép và cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó chú trọng đến các tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo, phát triển sản xuất, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng, an ninh; đồng thời rà soát mức độ đạt của từng tiêu chí để có phương án để tổ chức thực hiện hoàn thành tiêu chí theo lộ trình đề ra.

Tin liên quan