Hội CCB xã Bình Quế (Thăng Bình) tổ chức Đại hội lần thứ IX

Sáng ngày 14.1, Hội CCB xã Bình Quế (Thăng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. 80 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên CCB toàn xã tham dự. Đây là đơn vị được Hội CCB huyện chọn Đại hội điểm.

     Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Bình Quế đã quán triệt, triển khai cho cán bộ hội viên thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” gắn với việc  thực hiện Nghị quyết 04 (khóa XII) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hằng năm, Hội tổ chức thông báo thời sự tình hình trong nước, khu vực và quốc tế cho 468 lượt cán bộ, hội viên CCB tham gia để nâng cao nhận thức năng lực, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên nhằm đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đã công nhận 24 hội viên tham gia tổ tự quản về an ninh, trật tự sẵn sàng tham gia giải quyết các vụ việc, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH xảy ra trên địa bàn. Giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của Hội. Hội viên đã ý thức tốt việc phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều mô hình đã được nhân rộng. Cán bộ hội viên luôn phát huy phẩm chất “ Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia các chương trình kinh tế do đia phương phát động, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật. Đến nay, thông qua Ngân hàng CSXH huyện, Hội CCB quản lý vốn ủy thác dư nợ từ đầu nhiệm kỳ  4,7 tỷ đồng, đến nay dư nợ 5,6 tỷ tăng gấp 1,24 lần, với 197 hộ vay.

Tin liên quan