Thăng Bình có 4 địa phương sử dụng hệ thống truyền thanh IP

Sáng ngày 14.1, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Thăng Bình tiến hành nghiệm thu và bàn giao sử dụng hệ thống truyền thanh IP cho 3 xã Bình An, Bình Quý và Bình Triều.