Tuổi trẻ Bình Quý chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” Đoàn xã Bình Quý đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như xây dựng tuyến đường hoa, thắp sáng đường quê… được người dân đồng tình. Qua đó, góp phần làm đẹp cảnh quan ở các vùng nông thôn.