Bình Phú tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả duy trì, nâng chuẩn NTM, triển khai nhiệm vụ đánh giá lại sau 05 năm và xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2023

Sáng ngày 24/02/2022 BCĐ xây dựng NTM xã Bình Phú tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả duy trì, nâng chuẩn NTM, triển khai nhiệm vụ đánh giá lại sau 05 năm và xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2023.

     Hội nghị được nghe ý kiến chỉ đạo của Đ/c Đoàn Thanh Khiết – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện và các ý kiến tham gia của Lãnh đạo xã, ý kiến của các đ/c được phân công phụ trách từng tiêu chí. Nhìn chung, đến nay các tiêu chí đạt chuẩn NTM của xã được giữ vững, nhưng để đạt được tiêu chí xã NTM nâng cao vào năm 2023 xã đã xây dựng kế hoạch theo lộ trình năm 2022 phấn đấu đạt thêm 05 tiêu chí còn lại gồm: Tiêu chí quy hoạch, tiêu chí thông tin truyền thông, tiêu chí nhà ở dân cư, tiêu chí tiếp cận pháp luật và tiêu chí môi trường.