Bình Minh ra mắt tổ công nghệ cộng đồng

Sáng 11.3, UBND xã Bình Minh (Thăng Bình) tổ chức ra mắt tổ công nghệ cộng đồng theo từng thôn trên địa bàn xã để hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh trao quyết định thành lập tổ công nghệ cộng đồng cho các thôn. 

 

     Tổ công nghệ cộng đồng tại các thôn Bình Tịnh, Tân An, Hà Bình gồm có 5 thành viên/tổ là cán bộ, công chức xã phụ trách thôn; trưởng thôn/phó thôn; đại diện chi đoàn thanh niên thôn, đại diện hội Phụ nữ thôn. Ưu tiên lựa chọn những người trẻ, có kiến thức về công nghệ thông tin để thuận tiện trong quá trình mô hình đi vào hoạt động. Tổ công nghệ cộng đồng sẽ thực hiện các nội dung về thương mại điện tử, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng dùng chung của tỉnh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xã hội số, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và thiết lập kênh hướng dẫn, thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội.

     Tổ công nghệ cộng đồng là cầu nối của chính quyền địa phương để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân. Cùng với việc trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn trên địa bàn xã. 

Tin liên quan