Thăng Bình thực hiện mô hình “ Ngày thứ 5 trực tuyến trong tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính”

Huyện Thăng Bình vừa ban hành kế hoạch thực hiện mô hình “Ngày thứ 5 trực tuyến trong tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.