Lời quê

Quê là nhà cửa, sân vườn 
khởi nguyên sự sống, tình thương vô bờ
sinh cơ lập nghiệp bao giờ
quê cha đất tổ tôn thờ bấy lâu!

Quê hương là bí là bầu
bầu thương lấy bí chung nhau một giàn
dây khoai, củ sắn, quả cam
ơn người chăm quả quanh năm tảo tần

Bờ tre gió hát trăng lên
đất lề quê thói không quên nếp nhà
lời ru dịu ngọt thiết tha
cánh cò cánh vạc đường xa, chợ chiều!

Xóm làng biết mấy thương yêu
nghĩa tình sau trước muôn điều sắt son
mái trường ngói đỏ như son
tôn sư trọng đạo lớn khôn mỗi ngày!

Bước chân muôn nẻo đường dài
khó khăn chẳng quản, chông gai chẳng sờn
tạc lòng hai tiếng nghĩa  ơn
gừng cay muối mặn không quên một đời! 

Tin liên quan