Sông quê

Sông quê in bóng tre già 

Dòng trôi hoà lẫn nắng pha sắc trời

Tuổi thơ diều, sáo một thời

Đồng dao vọng khúc ca lời bên sông !

 

Chiều quê bóng những mục đồng 

Thả trâu đánh trổng, gánh gồng ai quên ?

Ai từng bì bõm suối kênh

Sông ai giặt áo để quên nụ cười?!

 

Tiếng thông reo, rớt buồn vui?

Sương pha trắng tóc, nhớ mùi rạ khô

Cơm xưa vung bám đầy tro 

Vẫn thèm ngụm nước gáo mo... thuở nào !

Tin liên quan